แบบสำรวจความคาดหวัง ประจำปีการศึกษา 2566

แบบสำรวจความคาดหวัง ประจำปีการศึกษา 2566

แบบสำรวจความคาดหวัง ประจำปีการศึกษา 2566


📢ขอความร่วมมือน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ตอบแบบสำรวจความคาดหวัง ประจำปีการศึกษา 2566🥰
📱ผ่านทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
. 📍แบบสำรวจความคาดหวัง 2566
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
https://cmu.to/students-66
📍แบบสำรวจความคาดหวัง 2566
สำหรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
https://cmu.to/parents-66

Slider